Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Poslední klient bude odbaven 15 minut před koncem pracovní doby, případně 15 minut před začátkem polední přestávky.

Oprava chodníku v ulici Tomáškova

Published 14. November 2023, 14:10 výstavba
This news article is already more than half a year old, it may not contain current information. » Open the latest news

Z jara tohoto roku proběhla oprava povrchů zbývajících komunikací (vozovka, chodník) v ulici Tomáškova. V minulých letech proběhla společně s přeložkou el. vedení oprava levého chodníku v této ulici (při pohledu směrem od ulice Tř. Legii) a to za finanční podpory ze strany TSM. V tomto roce, se odboru RIaSM podařilo ušetřit prostředky na jedné z realizovaných velkých oprav. Tyto prostředky byly z části použity na frézování a obnovu asfaltových vrstev vozovky právě v této ulici. Aby nebyly nové asfaltové vrstvy dotaženy již k dožívajícím obrubám chodníku na pravé straně této ulice bylo dohodnuto společně s odborem RIaSM, že tým TSM zajistí opravu tohoto chodníku ještě před pokládkou asfaltů. Díky včasné domluvě se podařilo vše zvládnout a zkoordinovat. Výšky v této ulici nám byly nakloněny a tak se bez větších potíží podařilo v rámci chodníkových obrub vytvořit i spádové roviny pro odtok dešťových vod do stávajících dešťových vpustí.  Od jara je tak Tomáškova ulice kompletně opravena pro naše občany a občánky v nedaleké školce a tělocvičně.  

Inserted by: Luboš Němec

← Back to news

Newest news:

- sběrový dvůr v novém uspořádání [Published 15. August 2023, 09:55]

- nový ceník sběrového dvora [Published 11. January 2023, 13:41]

- Nové uspořádání sběrového dvora [Published 8. December 2022, 13:54]

- nakládání s azbestovým odpadem ve sběrovém dvoře [Published 10. March 2022, 07:12]

- Krátké shrnutí oprav komunikací ve městě [Published 9. October 2020, 09:43]

- omezený provoz na agendě hřbitovů [Published 16. September 2020, 07:29]

- obnova kamerové systému dvora technických služeb města Kralupy nad Vltavou [Published 9. September 2020, 14:09]

- Kola pro Afriku [Published 29. June 2020, 05:28]

- úprava krajnic nám. Mládežníků [Published 15. June 2020, 08:00]

- chodník v ulici Zborovská [Published 4. June 2020, 08:13]

- oprava chodníku v Kralupech je v plném proudu [Published 11. May 2020, 09:04]

- obnova mobilních svozů na území města [Published 6. May 2020, 07:46]

- prodloužená doba sběrného dvora, hrobová agenda otevřena [Published 20. April 2020, 12:43]

- otevírá se sběrný dvůr ostatní služby jsou nadále omezeny [Published 9. April 2020, 08:08]

- Omezení i nadále trvájí [Published 24. March 2020, 07:01]

Back to news

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.