Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Content of this page is not available in selected language (en).

Zajišťujeme pravidelný svoz směsného komunálního odpadu (malé popelnice od rodinných domků, velkoobjemové kontejnery od bytových domů) na území města Kralupy nad Vltavou. Pravidelný svoz velkoobjemového odpadu dle předem stanoveného plánů (viz soubor ke stažení níže) a odpadů z odpadkových košů na území města Kralupy nad Vltavou (poskytování těchto služeb je zdarma pro občany s trvalým pobytem na území města Kralupy nad Vltavou)

Separované odpady (papír, sklo, plasty, biologicky rozložitelný odpad, elektrozařízení) zajištuje na území města Kralupy nad Vltavou firma FCC Regios. Veškeré dotazy týkající se provozu separovaných kontejnerů a separovaného odpadu směřujte paní Heleně Traxlové tel.: +420 315 739 944

http://www.mestokralupy.cz/mestsky-urad/kontakty/94-helena-traxlova/

PRO OBČANY

Sběr a svoz směsného komunálního odpadu se řídí podle obecně závazné vyhlášky města nebo obce, která stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání se stavebním odpadem.

V případě potřeby odstranění většího množství objemného odpadu z domácností nebo mimo stanovené termíny svozu nabízíme odvoz odpadu dle individuální cenové nabídky. V případě zájmu kontaktujte pana Hejduka viz výše. Cena za odvoz odpadu je úměrná množství a hmotnosti a druhu odpadu.

PRO SPOLEČNOSTI A PODNIKATELE

Nabízíme odvoz směsného komunálního odpadu z kompletní řady sběrných nádob (popelnice o obsahu 80 l, 120 l, 240 l a kontejnery o obsahu 1100 l)

  • odvoz provádíme dle individuální dohody se zákazníkem
  • nabízíme zajištění svozu odpadu z jednorázových, veřejných či kulturních akcí

 

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.