Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Content of this page is not available in selected language (en).


 Zajišťujeme budování, údržbu a opravy veřejného osvětlení (2265 ks lamp), světelného dopravního značení (semafory ulice Mostní, Přemyslova), městských informačních radarů(ulice Generála Klapálka, ulice 28 řijna) v katastru města Kralupy nad Vltavou. Jedná se především o zjištěné a nahlášené závady a poruchy či poškozené zařízení VO (veřejného osvětlení), výměnu nesvítící světelných zdrojů a svítidel, údržbu rozvaděčú RVO(…), RVOO(..), RVOS(…). Dále zjišťujeme a odstraňujeme kabelové poruchy VO, opravujeme stožáry VO vč. provádíme nátěrů stožárů, svítidel, patic a rozvaděčů VO. Dále provádíme montáž a demontáž vánoční výzdoby města, ve spolupráci s městem zajišťujeme dodávky el. energie na veřejných akcích pořádaných městem.

undefined

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.