Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Poslední klient bude odbaven 15 minut před koncem pracovní doby, případně 15 minut před začátkem polední přestávky.

Zrušení mobilních svozů provozovaných technickými službami

Published 12. April, 08:42 Novinky

Informace pro občany V roce 2024 došlo ke zrušení mobilních svozů na území města Kralupy na Vltavou. Jednalo se o pravidelný svoz velkoobjemového odpadu a bioodpadu, který byl prováděn v týdenních intervalech od měsíce března do listopadu na přesně specifikovaných místech a časech ve městě, každým rokem. Původně vznikla tato služba za účelem svozu nebezpečného odpadu od občanů města. Následně došlo vlivem změny legislativy k transformaci této služby na svoz objemného odpadu a bioodpadu. Nutno dodat, že tato služba není zákonem požadována. Vzhledem k vývoji, ke kterému došlo ve společnosti v posledních letech (převážně se jedná o možnost zajistit si odvoz odpadu vlastními dopravními prostředky), byla tato služba ze strany občanů rok od roku méně využívána. Provoz svozu malého množství viz tabulka níže již nebyl ekonomicky výhodný. Dalším negativem, bylo že stanoviště separovaného odpadu se stávali často místem, kde docházelo k anonymnímu odkládání odpadů před termínem svozu. Tyto místa a takto vznikající černé skládky pak byli navíc využívány a zakládány i některými podnikateli a občany okolních obcí.

Pro tyto účely slouží v dostatečné míře sběrový dvůr, který je k dispozici 365 dní v roce. Dále je možné si u technických služeb objednat separé odvoz odpadů od malých objemů (například vozidlem multicar) od 200 Kč po velké objemy (například velkoobjemový kontejner až 24 m3). 


Shrnutí:

 

  Důvody zrušení:ss

Shrnutí:

- malé využití služby od občanů, sváží se jen cca. 140kg na jeden svozový den

- na svozových místech se tvoří černé skládky

- zneužívání služby občany a firmami, které nejsou z Kralup

 

  Náhrada služby:

- možnost využití sběrných nádob na bioodpad

- možnost odevzdání odpadu ve sběrně odpadů každý den

- možnost odvozu odpadů individuálně na zavolání Multikárou

 

  Výhody:

- nejedná se o úplné zrušení služby, ale její efektivní nahrazení již stávajícími službami

  a jejich rozšíření

- individuální služba bude prováděna po domluvě v celé délce naší pracovní doby

- služby jsou transparentní a spravedlivé pro všechny občany

 

 

Inserted by: Luboš Němec

← Back to news

Newest news:

- sběrový dvůr v novém uspořádání [Published 15. August 2023, 09:55]

- nový ceník sběrového dvora [Published 11. January 2023, 13:41]

- Nové uspořádání sběrového dvora [Published 8. December 2022, 13:54]

- nakládání s azbestovým odpadem ve sběrovém dvoře [Published 10. March 2022, 07:12]

- Krátké shrnutí oprav komunikací ve městě [Published 9. October 2020, 09:43]

- omezený provoz na agendě hřbitovů [Published 16. September 2020, 07:29]

- obnova kamerové systému dvora technických služeb města Kralupy nad Vltavou [Published 9. September 2020, 14:09]

- Kola pro Afriku [Published 29. June 2020, 05:28]

- úprava krajnic nám. Mládežníků [Published 15. June 2020, 08:00]

- chodník v ulici Zborovská [Published 4. June 2020, 08:13]

- oprava chodníku v Kralupech je v plném proudu [Published 11. May 2020, 09:04]

- obnova mobilních svozů na území města [Published 6. May 2020, 07:46]

- prodloužená doba sběrného dvora, hrobová agenda otevřena [Published 20. April 2020, 12:43]

- otevírá se sběrný dvůr ostatní služby jsou nadále omezeny [Published 9. April 2020, 08:08]

- Omezení i nadále trvájí [Published 24. March 2020, 07:01]

Back to news

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.