Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Poslední klient bude odbaven 15 minut před koncem pracovní doby, případně 15 minut před začátkem polední přestávky.

Content of this page is not available in selected language (en).

Ceníky

Kontejnerová doprava

v případě zájmu o kalkulacikontaktujte pana Broncestředisko odpadů

Hřbitovní služby

Ceník nájemné
jednohrob1 m2/52 Kč/10 let
dvojhrob1 m2/52 Kč/10 let
urnové místo do 1 m21 m2/52 Kč/10 let
urnové místo nad 1 m21 m2/52 Kč/10 let
epitafní deska do 1 m21 m2/52 Kč/10 let
hrobka dle rozměrů1 m2/52 Kč/10 let
Ceník hřbitovních prací
výkop jednohrobu (zimní/letní)8000 Kč/7000Kč
exhumace (po tlecí době/v tlecí době)1000 Kč/5000 Kč
poznámka: u dvojhrobů jsou ceny dvojnásobné
rozptyl 600 Kč
vsyp420 Kč
evidence do matrik 200 Kč
práce hrobníka 250 Kč/hodinu
v případě zájmu o kalkulacikontaktujte paní Hájkovou

Provoz placených parkovišť

Stání do 60 min10 Kč
Stání nad 60 min (každá další hodina)30 Kč
Držitelé průkazu ZTP a ZTP – P jsou od placení ceny za stání silničního motorového vozidla
ve vymezených oblastech města osvobozeny.

Odtahová služba

1. Odtah vozidla tvořícího překážku v silničním provozu
• Marný příjezd vozidla odtahové služby: 300,- Kč
• Odtah započatý: 600,- Kč
• Odtah neúplný: 900,- Kč
• Odtah úplný: 1700,- Kč
• Odtah zpětný: 3400,-Kč
• Za skladování odtaženého vozidla (parkovné za každý započatý den) 100,- Kč/den
Definice pojmů:
• Marný příjezd vozidla odtahové služby: časový úsek, který započíná běžet ohlášením
požadavku městské nebo státní policie na odtah vozidla dispečinku TSM Kralupy nad Vltavou
po příjezd vozidla odtahové služby na místo odtahu.
• Odtah započatý: vozidlo odtahové služby je přítomno na místě požadovaného odtahu a jsou
započaty úkony pro naložení vozidla (časový úsek, který započíná běžet pořizováním
fotodokumentace a sepisováním údajů o vozidle a končí nasazením odtahových botiček na
odtahované vozidlo)
• Odtah neúplný: výkon na místě s použitím mechanické ruky (časový úsek od dokončení
osazení všech odtahových botiček na odtahované vozidlo po případné složení v místě odtahu
za přítomnosti provozovatele vozidla, který se k odtahu dostaví během nakládky
odtahovaného vozidla)
• Odtah úplný: převezení odtahovaného vozidla na parkoviště TSM Kralupy nad Vltavou,
Libušina 123 a složení.
• Odtah zpětný: například při blokovém čištění (jedná se o odtah a návrat vozidla zpět do místa
původního parkování nebo do jeho dohledové vzdálenosti)

poznámka odtahy:

Úhrada nákladů spojených s marným příjezdem vozidla odtahové služby, odtahem započatým,
odtahem neúplným, odtahem úplným, odtahem zpětným je prováděna na dispečinku TSM Kralupy
nad Vltavou, Libušina 123 hotově. V případě neuhrazení nákladů hotově do 3 pracovních dnů je
vystavena faktura se splatností 14 dní, která je zaslána na adresu majitele vozidla. V případě
provedení zpětného odtahu je za přední stěrač odtaženého vozidla vkládán informační leták o
provedeném odtahu.

Ceník zpoplatněných odpadů na sběrovém dvoře naleznete ve formě PDF ke stažení níže.Poznámka: 

-Odpady od občanů města Kralupy nad Vltavou vzniklé z podnikatelské činnosti je možné odevzdat     ve sběrovém dvoře. Odevzdání odpadů je zpoplatněno, jako pro občany ostatní (mimoměstské).

-bližší informace k cenám jednotlivých služeb případně k objednávkám kontejnerů získáte u 

Tomáše Bronce

Tel.: 722 958 337

E-mail: tsm.bronec@mestokralupy.cz

- výše uvedené ceny jsou uvedeny včetně DPH

-v případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat (kontakty)Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.