Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Poslední klient bude odbaven 15 minut před koncem pracovní doby, případně 15 minut před začátkem polední přestávky.

Content of this page is not available in selected language (en).

Ceníky

Odpady: Ceník přijímaných zpoplatněných komodit ve sběrovém dvoře

Pneumatiky
Pneumatiky z osobních vozidel
občané Kralup nad Vltavou do 4ks zdarma
nad 4 ks: každý další kus 25Kč
ostatní občané25Kč/ks
Pneumatiky z nákladních vozidel
vozdla do 7,5 t60Kč/ks
vozidla nad 7,5 t 125Kč/ks
traktory a pododobné 150Kč/ks

Odpady: Ceník přijímaných zpoplatněných komodit ve sběrovém dvoře

Stavební odpad
Stavební materiály (okna,izolační materiál, umakart , polystyren, vata apod.) 2,5Kč/kg
Stavební suť (cihly, kamení, hlína, sádrokarton, štřešní tašky, apod)0,90 Kč/kg

Odpady: Ceník přijímaných zpoplatněných komodit ve sběrovém dvoře

Nebezpečný odpad - Barvy, lepenka, eternit, ostatní chemie
občané Kralup nad Vltavouzdarma
ostatní6 Kč/kg

Odpady: Ceník přijímaných zpoplatněných komodit ve sběrovém dvoře

Objemný a komunální odpad
- čalouněný nábytek, plastový nábytek, matrace, podlahové krytiny (lina, koberce), peřiny
sanitární keramika (wc mísy, umyvadla), textil, boty, lyže, saně, ostatní domovní odpad který
nelze roztřídit na (plast, sklo, papír, kov)
občané Kralupy nad Vltavouzdarma
ostatní občané2,5 Kč/Kg
bio (tráva, větve apod.)
občané Kralupy nad Vltavozdarma
ostatní občané1,2 Kč/Kg

Kontejnerová doprava

Vozidlo nosnosti 3 tuny

Druh odpaduobjem kontejneru 3 m3objem kontejneru 3,5 m39m3 / 11 m3
Zemina
Stavební suť (do vel. 50x50 cm)
Asfalt bez dehtu
Směsný odpad
dovoz betonu
dovoz materiálu
v případě zájmu kalkulaci ceny kontaktujte pana Hajkastředisko odpadů

Kontejnerová doprava

vozidlo nosnosti 8-12 tun

druh odpaduobjem kontej.3 m3 / 3,5 m3objem kontej. 6m3 / 9 m3obj. k.11m3
Stavební suť (50x50 cm), zemina
Asfalt bez dehtu
Směsný odpad
Dovoz betonu
Dovoz materiálu
v případě zájmu o kalkulacikontaktujte pana Hajkastředisko odpadů

Hřbitovní služby

Ceník nájemné
jednohrob1 m2/52 Kč/10 let
dvojhrob1 m2/52 Kč/10 let
urnové místo do 1 m21 m2/52 Kč/10 let
urnové místo nad 1 m21 m2/52 Kč/10 let
epitafní deska do 1 m21 m2/52 Kč/10 let
hrobka dle rozměrů1 m2/52 Kč/10 let
Ceník hřbitovních prací
výkop jednohrobu (zimní/letní)3500 Kč/2500Kč
exhumace (po tlecí době/v tlecí době)1000 Kč/5000 Kč
poznámka: u dvojhrobů jsou ceny dvojnásobné
rozptyl 600 Kč
vsyp420 Kč
evidence do matrik 200 Kč
práce hrobníka 250 Kč/hodinu
v případě zájmu o kalkulacikontaktujte pana Hájkastředisko odpadů

Provoz placených parkovišť

Stání do 30 min10 Kč
Stání do 60 min20 Kč
Stání nad 60 min (každá další hodina)20 Kč
Držitelé průkazu ZTP a ZTP – P jsou od placení ceny za stání silničního motorového vozidla
ve vymezených oblastech města osvobozeny.

Odtahová služba

1. Odtah vozidla tvořícího překážku v silničním provozu
• Marný příjezd vozidla odtahové služby: 300,- Kč
• Odtah započatý: 600,- Kč
• Odtah neúplný: 900,- Kč
• Odtah úplný: 1700,- Kč
• Odtah zpětný: 3400,-Kč
• Za skladování odtaženého vozidla (parkovné za každý započatý den) 100,- Kč/den
Definice pojmů:
• Marný příjezd vozidla odtahové služby: časový úsek, který započíná běžet ohlášením
požadavku městské nebo státní policie na odtah vozidla dispečinku TSM Kralupy nad Vltavou
po příjezd vozidla odtahové služby na místo odtahu.
• Odtah započatý: vozidlo odtahové služby je přítomno na místě požadovaného odtahu a jsou
započaty úkony pro naložení vozidla (časový úsek, který započíná běžet pořizováním
fotodokumentace a sepisováním údajů o vozidle a končí nasazením odtahových botiček na
odtahované vozidlo)
• Odtah neúplný: výkon na místě s použitím mechanické ruky (časový úsek od dokončení
osazení všech odtahových botiček na odtahované vozidlo po případné složení v místě odtahu
za přítomnosti provozovatele vozidla, který se k odtahu dostaví během nakládky
odtahovaného vozidla)
• Odtah úplný: převezení odtahovaného vozidla na parkoviště TSM Kralupy nad Vltavou,
Libušina 123 a složení.
• Odtah zpětný: například při blokovém čištění (jedná se o odtah a návrat vozidla zpět do místa
původního parkování nebo do jeho dohledové vzdálenosti)

poznámka odtahy:

Úhrada nákladů spojených s marným příjezdem vozidla odtahové služby, odtahem započatým,
odtahem neúplným, odtahem úplným, odtahem zpětným je prováděna na dispečinku TSM Kralupy
nad Vltavou, Libušina 123 hotově. V případě neuhrazení nákladů hotově do 3 pracovních dnů je
vystavena faktura se splatností 14 dní, která je zaslána na adresu majitele vozidla. V případě
provedení zpětného odtahu je za přední stěrač odtaženého vozidla vkládán informační leták o
provedeném odtahu.

Poznámka: 

-Odpady od občanů města Kralupy nad Vltavou vzniklé z podnikatelské činnosti je možné odevzdat     ve sběrovém dvoře. Odevzdání odpadů je zpoplatněno, jako pro občany ostatní (mimoměstské).

-bližší informace k cenám jednotlivých služeb případně k objednávkám kontejnerů získáte u 

Jiřího Hájka

Tel.: 702 201 764

E-mail: tsm.hajek@mestokralupy.cz

- výše uvedené ceny jsou uvedeny včetně DPH

-v případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat (kontakty)

-poznámka k ceníku hřbitovních služeb:

Ceny jsou uvedené na 10 let. Nájem se skládá z částky dané výměrem MF č.01/2020 ze dne 17. prosince 2019 kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, (viz příloha č.1)stanovené podle počtu obyvatel( Kralupy n. V. do 25000 obyvatel =7,00Kč/m2) a předpokládaných nákladů na m2 plochy hrobového místa Kč 45,00 m2, které jsou nutné k zajištění řádného běžného provozu celého pohřebiště, jako údržby zeleně, komunikací, hřbitovního  zařízení, včetně spotřeby vody, sečení a úklidu  trávy, likvidace odpadů, provozu správy pohřebiště  a vedení příslušné  evidence.

poznámka:      Výše uvedené ceny jsou platné pro rok 2020.

                        Uvedené ceny jsou včetně DPH. (hřbitovní služby) 

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.