Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Zavřeno:

Content of this page is not available in selected language (en).

Odpady: Ceník přijímaných zpoplatněných komodit ve sběrovém dvoře

Pneumatiky
Pneumatiky z osobních vozidel
občané Kralup nad Vltavou do 4ks zdarma
nad 4 ks: každý další kus 25Kč
ostatní občané25Kč/ks
Pneumatiky z nákladních vozidel
vozdla do 7,5 t50Kč/ks
vozidla nad 7,5 t 100Kč/ks
traktory a pododobné 120Kč/ks

Odpady: Ceník přijímaných zpoplatněných komodit ve sběrovém dvoře

Stavební odpad
Stavební materiály (okna,izolační materiál, umakart , polystyren, vata apod.) 2Kč/kg
Stavební suť (cihly, kamení, hlína, sádrokarton, štřešní tašky, apod)0,40 Kč/kg

Odpady: Ceník přijímaných zpoplatněných komodit ve sběrovém dvoře

Nebezpečný odpad - Barvy, lepenka, eternit, ostatní chemie
občané Kralup nad Vltavouzdarma
ostatní6 Kč/kg

Odpady: Ceník přijímaných zpoplatněných komodit ve sběrovém dvoře

Objemný a komunální odpad
- čalouněný nábytek, plastový nábytek, matrace, podlahové krytiny (lina, koberce), peřiny
sanitární keramika (wc mísy, umyvadla), textil, boty, lyže, saně, ostatní domovní odpad který
nelze roztřídit na (plast, sklo, papír, kov)
občané Kralupy nad Vltavouzdarma
ostatní občané2 Kč/Kg

Kontejnerová doprava

Vozidlo nosnosti 3 tuny

Druh odpadu3 m33,5 m39m3 / 11 m3
Zemina1300 Kč1400 Kč
Stavební suť (do vel. 50x50 cm)1200 Kč1300 Kč
Asfalt bez dehtu1600 Kč1800 Kč
Směsný odpad2500 Kč2800 Kč3700 Kč / 4100 Kč
dovoz betonu900 Kč
dovoz materiálu700 Kč
Hodinová sazba400 Kč
Sazba za km22 Kč/km

Kontejnerová doprava

vozidlo nosnosti 8 tun

Zemina3 m3 / 3,5 m36m3 / 9 m311 m3
Stavební suť (50x50 cm)1300 Kč / 1400 Kč2400 Kč
Asfalt bez dehtu1200 Kč / 1300 Kč2200 Kč
Směsný odpad2500 Kč / 2800 Kč2800 Kč
Dovoz betonu900 Kč / 900 Kč3400 Kč / 3700 Kč4100 Kč
Dovoz materiálu700 Kč / 700 Kč1200 Kč
hodinová sazba450 Kč1000 Kč
sazba za km24 Kč/km

Hřbitovní služby

Ceník nájemné
jednohrob1300 Kč/2,5m2/10 let
dvojhrob2600 Kč/5m2/10 let
urnové místo do 1 m2910 Kč/10 let
urnové místo nad 1 m21510 Kč/10 let
epitafní deska do 1 m2760 Kč/10 let
hrobka dle rozměrů1 m2/52 Kč/10 let
Ceník hřbitovních prací
výkop jednohrobu (zimní/letní)3500 Kč/2500Kč
exhumace (po tlecí době/v tlecí době)1000 Kč/5000 Kč
poznámka: u dvojhrobů jsou ceny dvojnásobné
rozptyl 600 Kč
vsyp420 Kč
evidence do matrik 200 Kč
práce hrobníka 250 Kč/hodinu

Provoz placených parkovišť

Stání do 30 min5 Kč
Stání do 60 min10 Kč
Stání nad 60 min (každá další hodina 15 Kč)15 Kč
Držitelé průkazu ZTP a ZTP – P jsou od placení ceny za stání silničního motorového vozidla
ve vymezených oblastech města osvobozeny.

Odtahová služba

1. Odtah vozidla tvořícího překážku v silničním provozu
• Marný příjezd vozidla odtahové služby: 300,- Kč
• Odtah započatý: 600,- Kč
• Odtah neúplný: 900,- Kč
• Odtah úplný: 1700,- Kč
• Odtah zpětný: 3400,-Kč
• Za skladování odtaženého vozidla (parkovné za každý započatý den) 100,- Kč/den
Definice pojmů:
• Marný příjezd vozidla odtahové služby: časový úsek, který započíná běžet ohlášením
požadavku městské nebo státní policie na odtah vozidla dispečinku TSM Kralupy nad Vltavou
po příjezd vozidla odtahové služby na místo odtahu.
• Odtah započatý: vozidlo odtahové služby je přítomno na místě požadovaného odtahu a jsou
započaty úkony pro naložení vozidla (časový úsek, který započíná běžet pořizováním
fotodokumentace a sepisováním údajů o vozidle a končí nasazením odtahových botiček na
odtahované vozidlo)
• Odtah neúplný: výkon na místě s použitím mechanické ruky (časový úsek od dokončení
osazení všech odtahových botiček na odtahované vozidlo po případné složení v místě odtahu
za přítomnosti provozovatele vozidla, který se k odtahu dostaví během nakládky
odtahovaného vozidla)
• Odtah úplný: převezení odtahovaného vozidla na parkoviště TSM Kralupy nad Vltavou,
Libušina 123 a složení.
• Odtah zpětný: například při blokovém čištění (jedná se o odtah a návrat vozidla zpět do místa
původního parkování nebo do jeho dohledové vzdálenosti)

poznámka odtahy:

Úhrada nákladů spojených s marným příjezdem vozidla odtahové služby, odtahem započatým,
odtahem neúplným, odtahem úplným, odtahem zpětným je prováděna na dispečinku TSM Kralupy
nad Vltavou, Libušina 123 hotově. V případě neuhrazení nákladů hotově do 3 pracovních dnů je
vystavena faktura se splatností 14 dní, která je zaslána na adresu majitele vozidla. V případě
provedení zpětného odtahu je za přední stěrač odtaženého vozidla vkládán informační leták o
provedeném odtahu.

Poznámka: 

-Odpady od občanů města Kralupy nad Vltavou vzniklé z podnikatelské činnosti je možné odevzdat     ve sběrovém dvoře. Odevzdání odpadů je zpoplatněno, jako pro občany ostatní (mimoměstské).

-bližší informace k cenám jednotlivých služeb případně k objednávkám kontejnerů získáte u 

Stanislava Hejduka

Tel.: 737 877 002

E-mail: tsm.hejduk@mestokralupy.cz

- výše uvedené ceny jsou uvedeny včetně DPH

-v případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat (kontakty)

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení poruch případně pomocí uvedených kontaktů.