Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Content of this page is not available in selected language (en).

Zajišťujeme pravidelný celoroční  úklid komunikací (chodníků vozovek) a veřejného prostranství na území města Kralupy nad Vltavou. Pro zajišťování úklidu využíváme stroj pro úklid chodníků kloubového zametač citicat,citicat pro úklid vozovek v katastru města užíváme kolového zametače s nástavbou faun na nákladním podvozku mercedes.faun Součástí úklidu je i zajišťování provozu dešťové kanalizace související s odvodněním místních komunikací (čištění, opravy, údržba). Ruční úklid města (chodníky, zastávky, veřejná prostranství, parky, dětská hřiště apod.)je zajišťován především pracovníky najatými na veřejně prospěšné práce ve spolupráci s úřadem práce. U místních komunikací se jedná o cca 70 km chodníků a 70 km vozovek. Zajišťování úklidu silnic první a druhé třídy, které jsou ve vlastnictví kraje zajišťuje krajská údržba silnic.

Na jaře do 31.5.provádíme postupný úklid komunikací na území celého města, kdy dochází k postupnému vyparkování všech ulic ve městě, aby bylo docíleno maximálního účinku úklidu smetků po zimních měsících. Pro tento účel je do dotčených ulic 10 dní dopředu instalováno přenosné dopravní značení s uvedeným datem zákazu stání. V případě, že vozidlo nachází v takto označeném místě v den zákazu, přistupujeme ve spolupráci s městskou policí k odtahu vozidla. Ceník za odtah vozidla viz níže.

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.