Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Poslední klient bude odbaven 15 minut před koncem pracovní doby, případně 15 minut před začátkem polední přestávky.

Content of this page is not available in selected language (en).

Sběrný dvůr

Z kraje roku 2023 dojde úpravě uspořádání sběrového dvora, současně s tímto dojde i ke změně způsobu přijímání odpadu od občanů města. Více detailů naleznete v článku níže v příloze ke stažení. Další přílohou je schématický obrázek, který nastiňuje nové umístění odpadů v rámci prostor sběrového dvora. Nemusíte mít strach, obsluha Vás se vším ochotně seznámí až ke změně dojde. K dispozici budou na dvoře pracovníci, kteří Vám případně poradí kam a v jakém stavu konkrétní typ odpadu odložit.

Důležité upozornění:

ETERNIT a jiné materiály obsahující AZBEST

 

 

Vyhláška č. 273/2021 Sb.

O podrobnostech nakládání s odpady

 

 

Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující AZBEST musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo uloženy do utěsněných nádob či kontejnerů a označeny a předány do zařízení pro nakládání s odpady, které je určeno k jejich sběru nebo odstranění. Odpady azbestu mohou být uloženy na skládku, pouze pokud, jsou-li zabaleny v utěsněných obalech nebo uloženy v utěsněných nádobách či kontejnerech.

 

Nadále přijímáme na sběrný dvůr materiály obsahující AZBEST, ale dle vyhlášky pouze NEPRODYŠNĚ ZABALENÝ !!!  Dovoz většího množství materiálu je potřeba si předem domluvit.

Vhodné pro zabalení můžou být různé big bagy, velkoobjemové vaky, žoky, nebo různé silné plastové pytle a strečové folie. Občané města Kralupy nad Vltavou mohou na sběrném dvoře ukládat odpad do jednotlivých kontejnerů dle následujícího rozdělení:

 

 • Stavební suť (cihly, kamení, hlína, sádrokarton, střešní tašky, apod.)          
 • Stavební materiály z bytového jádra, okna, dveře, izolační materiál polystyren, vata apod.                                           
 • odpad ze zeleně (tráva, větve, vánoční stromky, listí, apod.)
 • objemný odpad z domácností (skříně, stolky, židle, postele, matrace, čalouněný nábytek, záchody, umyvadla, apod.)
 • nebezpečné složky komunálního odpadu
 • sklo
 • plasty
 • papír, kartony, časopisy a noviny
 • kovový odpad
 • jedlé oleje a tuky
 • vysloužilé elektrospotřebiče, světelné zdroje, baterie a akumulátory, apod.

 

Ukládání některých druhů odpadu podléhá poplatku, dle platného ceníku uvedeného níže.

Pozn:

·        Technické služby nabízejí odvoz objemného komunálního odpadu od vaší nemovitosti. Cena za odvoz je odvozena od výsledného množství odpadu. Minimální poplatek činí 100,- Kč (například za pohovku)

·        Právnické osoby a fyzické osoby, které jsou nositeli oprávnění k podnikatelské činnosti, nemohou na sběrném dvoře odkládat odpady vznikající jejich podnikatelskou činností!

·        Pokud budou tyto osoby potřebovat zajistit nakládání s odpady vznikající jejich podnikatelskou činností, mohou se na nás obrátit. Podle druhu odpadů se pokusíme zajistit nakládání s odpady, nebo poradíme jak toto nakládání zajistit.

·        Obyvatelé města Kralup nad Vltavou jsou v souladu s Provozním řádem sběrového dvora povinni prokázat se obsluze  dokladem totožnosti, z něhož je patrné, že mají trvalé bydliště na správním území města, nebo se zde přechodně zdržují. Poté zde mohou odpady ukládat zdarma.

 

·        K odvozu objemného komunálního odpadu z vaší nemovitosti nabízíme možnost zpoplatněného odvozu. Cena se odvíjí od hmotnosti a množství odpadu.

 

·       

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.