Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Poslední klient bude odbaven 15 minut před koncem pracovní doby, případně 15 minut před začátkem polední přestávky.

Content of this page is not available in selected language (en).

Správa hřbitovů

SPRÁVA HŘBITOVŮ:

Provoz kanceláře v roce 2021

Pondělí  a  středa :

  8,00–10,30h   12,00-14,00h

 

 

Další informace na tel. 603 255 185 P.Hájková, popř. na : tsm.hajkova@mestokralupy.cz  

Zajišťujeme provoz a správu 3 hřbitovů na území města Kralup nad Vltavou. Jedná se o hlavní hřbitov v Kralupech nad Vltavou, v Minicích a Zeměchách.

Hlavní hřbitov Kralupy

Hrobová místa : jedno a dvojhroby, hrobky, urnová místa (do 1 m2, nad 1 m2), epitafní desky, rozptylová a vsypová loučka

Minice

hrobová místa : jedno a dvojhroby, hrobky, urnová místa (do 1 m2, nad 1 m2)

Zeměchy

hrobová místa (jedno a dvojhroby), hrobky, urnová místa (do 1 m2, nad 1 m2)

Otevírací doba hřbitovů:

1.    4. – 30. 9.             7.00 – 19.00 hod.

2.    10. – 31. 3.           8. 00 –17. 00 hod.

 

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení poruch případně pomocí výše uvedených kontaktů.

 

 

 

 

Poskytované služby spojené s uložením zemřelého:

Uložení urny:

1.    K uložení urny je potřeba předložit doklad o zpopelnění, popř. úmrtní list.

2.    Výběr hrobového místa:

o   V případě existujícího hrobového místa zřízeného na základě uzavřené nájemní smlouvy se musí dostavit nájemce osobně. Je nutné znát č. hrobového místa, popř. jméno již uloženého zemřelého

o   V případě zájmu o nové hrobové místo kontaktujte paní Hájkovou na výše uvedeném čísle k osobnímu projednání.

 

Uložení rakve:

1.    K uložení rakve je potřeba předložit doklad vystavený pohřební službou (informace o zemřelém), popř. úmrtní list.

2.    Výběr hrobového místa:

o   V případě existujícího hrobového místa zřízeného na základě uzavřené nájemní smlouvy se musí dostavit nájemce osobně. Je nutné znát č. hrobového místa, popř. jméno již uloženého zemřelého

o   V případě zájmu o nové hrobové místo kontaktujte paní Hájkovou na výše uvedeném čísle k osobnímu projednání.

 

Rozptyl:

Rozptyl se provádí pouze za příznivých klimatických podmínek. Tzn. Bezvětří, teploty, nad 0 stupňů Celsia a mimo dlouhodobé deštivé počasí.

     1.K objednání rozptylu je potřeba předložit doklad o zpopelnění, popř. úmrtní list, určit datum a čas rozptylu. (Rodina se může, ale nemusí zúčastnit)

 

-         Po provedení úhrady nákladů spojených s hřbitovními službami bude vystaven:

o   Poukaz k uložení urny

o   Poukaz na výkop hrobu

o   Poukaz na provedení rozptylu

o   Doklad o zaplacení

 

Možnosti úhrady nákladů spojených s hřbitovními službami

-         hotově v TSM

-         poukázkou- nutno si zavolat o variabilní symbol k identifikaci platby (na výše uvedeném čísle kontaktní osoby)

-         převodem na účet – nutno si zavolat o variabilní symbol k identifikaci platby (na výše uvedeném čísle kontaktní osoby)

pozn.

Tlecí doba na všech hřbitovech je určena na 10 let.

 

 

Poskytování úkonů spojených s hřbitovními službami podléhá poplatku, dle platného ceníku.  

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.