Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Poslední klient bude odbaven 15 minut před koncem pracovní doby, případně 15 minut před začátkem polední přestávky.

Content of this page is not available in selected language (en).

Správa hřbitovů

V dnech(22.1.2024- 30.1.2024)nebude pro veřejnost z důvodu dovolené k dispozici správa hřbitovů. Za vzniklé obtíže se omlouváme.SPRÁVA HŘBITOVŮ:


Pondělí  a  středa :

  8,00–10,30h   12,00-14,00h

 

 

Další informace na tel. 603 255 185 P.Hájková, popř. na : tsm.hajkova@mestokralupy.cz  

Zajišťujeme provoz a správu 3 hřbitovů na území města Kralup nad Vltavou. Jedná se o hlavní hřbitov v Kralupech nad Vltavou, v Minicích a Zeměchách.

Hlavní hřbitov Kralupy

Hrobová místa : jedno a dvojhroby, hrobky, urnová místa (do 1 m2, nad 1 m2), epitafní desky, rozptylová a vsypová loučka

Minice

hrobová místa : jedno a dvojhroby, hrobky, urnová místa (do 1 m2, nad 1 m2)

Zeměchy

hrobová místa (jedno a dvojhroby), hrobky, urnová místa (do 1 m2, nad 1 m2)

Otevírací doba hřbitovů:

1.    4. – 30. 9.             7.00 – 19.00 hod.

2.    10. – 31. 3.           8. 00 –17. 00 hod.

 

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení poruch případně pomocí výše uvedených kontaktů.

 

 

 

 

Poskytované služby spojené s uložením zemřelého:

Uložení urny:

1.    K uložení urny je potřeba předložit doklad o zpopelnění, popř. úmrtní list.

2.    Výběr hrobového místa:

o   V případě existujícího hrobového místa zřízeného na základě uzavřené nájemní smlouvy se musí dostavit nájemce osobně. Je nutné znát č. hrobového místa, popř. jméno již uloženého zemřelého

o   V případě zájmu o nové hrobové místo kontaktujte paní Hájkovou na výše uvedeném čísle k osobnímu projednání.

 

Uložení rakve:

1.    K uložení rakve je potřeba předložit doklad vystavený pohřební službou (informace o zemřelém), popř. úmrtní list.

2.    Výběr hrobového místa:

o   V případě existujícího hrobového místa zřízeného na základě uzavřené nájemní smlouvy se musí dostavit nájemce osobně. Je nutné znát č. hrobového místa, popř. jméno již uloženého zemřelého

o   V případě zájmu o nové hrobové místo kontaktujte paní Hájkovou na výše uvedeném čísle k osobnímu projednání.

 

Rozptyl:

Rozptyl se provádí pouze za příznivých klimatických podmínek. Tzn. Bezvětří, teploty, nad 0 stupňů Celsia a mimo dlouhodobé deštivé počasí.

     1.K objednání rozptylu je potřeba předložit doklad o zpopelnění, popř. úmrtní list, určit datum a čas rozptylu. (Rodina se může, ale nemusí zúčastnit)

 

-         Po provedení úhrady nákladů spojených s hřbitovními službami bude vystaven:

o   Poukaz k uložení urny

o   Poukaz na výkop hrobu

o   Poukaz na provedení rozptylu

o   Doklad o zaplacení

 

Možnosti úhrady nákladů spojených s hřbitovními službami

-         hotově v TSM

-         poukázkou- nutno si zavolat o variabilní symbol k identifikaci platby (na výše uvedeném čísle kontaktní osoby)

-         převodem na účet – nutno si zavolat o variabilní symbol k identifikaci platby (na výše uvedeném čísle kontaktní osoby)

pozn.

Tlecí doba na všech hřbitovech je určena na 10 let.

 

 

Poskytování úkonů spojených s hřbitovními službami podléhá poplatku, dle platného ceníku.  

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.