Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Poslední klient bude odbaven 15 minut před koncem pracovní doby, případně 15 minut před začátkem polední přestávky.

News

nakládání s azbestovým odpadem ve sběrovém dvoře

nakládání s azbestovým odpadem ve sběrovém dvoře

10. března, 07:12 ETERNIT a jiné materiály obsahující AZBEST Vyhláška č. 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující AZBEST musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo… Continue reading

Krátké shrnutí oprav komunikací ve městě

Krátké shrnutí oprav komunikací ve městě

9. října 2020, 09:43 Ulice dostávají novou tvář Tak jako v předchozích letech, i tento rok se technickým službám podařilo provést spoustu nezbytných oprav ve městě. Každý rok začátkem jara jsou obvykle naplánovány opravy výtluků a propadů. V zimní období není možné provádět opravy většího rozsahu,… Continue reading

omezený provoz na agendě hřbitovů

omezený provoz na agendě hřbitovů

16. září 2020, 07:29 Z důvodu preventivních opatření daných šířením nemoci covid je do odvolání omezen osobní styk na správě hřbitovů v areálu TSM Kralupy nad Vltavou na adrese Libušina 123. POUZE v neodkladných případech je možné vyřídit : Platbu poplatků, uložení urny, výkop hrobu - u paní… Continue reading

obnova kamerové systému dvora technických služeb města Kralupy nad Vltavou

obnova kamerové systému dvora technických služeb města Kralupy nad Vltavou

9. září 2020, 14:09 V měsíci srpnu došlo k náhradě části stávajícího kamerového systému, který slouží k monitoringu prostor sběrového dvora technických služeb v našem městě. Obnova byla provedena za podpory Motivačního programu společností ELEKTROWIN a.s., přičemž výše podpory činila 37 113 Kč. Za tuto částku byly pořízeny tři… Continue reading

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

29. června 2020, 05:28 Technické služby pomáhají se sběrem starých a nekompletních kol neziskové organizaci "kola pro Afriku". V rámci spolupráce je možné v našem sběrovém dvoře odevzdat staré, nové či nekompletní kolo, které bude dále pomáhat. Jak už vyplývá z názvu pomoc směřuje do Afriky. Bližší informace… Continue reading

úprava krajnic nám. Mládežníků

úprava krajnic nám. Mládežníků

15. června 2020, 08:00 V minulém týdnu započala úprava krajnic vozovky na náměstí Mládežníků mezi ulicemi Dr. E. Beneše a Masarykova. Na obou stranách silnice budou osazeny zatravňovací betonové bloky s obrubami, které zlepší komfort zaparkovaným vozidlům. Současně s těmito pracemi pokračují i práce v ulici Mikovická, kde došlo… Continue reading

chodník v ulici Zborovská

chodník v ulici Zborovská

4. června 2020, 08:13 Opravy chodníků pokračují v lokalitě u fotbalového hřiště V Olších. V současné době naši dělníci dokončují kompletní obnovu chodníku v ulici Zborovská. Opět došlo k výměně podkladních i pochozích vrstev včetně pokládky nových obrub. Ve stejném duchu budou opravy pokračovat v ulici Mikovická a… Continue reading

oprava chodníku v Kralupech je v plném proudu

oprava chodníku v Kralupech je v plném proudu

11. května 2020, 09:04 V ulici Na Vršku byla před několika týdny započata oprava chodníků. Jelikož vede chodník podél soukromých pozemků, od kterých je v převážné většině délky oddělen opěrnou stěnou bylo nutné po odstranění stávajících nevyhovujících konstrukcí chodníku přistoupit k opravě opěrné stěny, která zajišťuje stabilitu chodníků. Na… Continue reading

obnova mobilních svozů na území města

obnova mobilních svozů na území města

6. května 2020, 07:46 Počínaje květnem roku 2020 budou dojde k obnově mobilních svozů bioodpadu a objemného odpadu dle původně stanoveného harmonogramu svozů pro rok 2020. Viz harmonogram uvedený v přílohách na stránce /sluzby-tsm/svoz-odpadu/. Show

prodloužená doba sběrného dvora, hrobová agenda otevřena

prodloužená doba sběrného dvora, hrobová agenda otevřena

20. dubna 2020, 12:43 Od 21.4.2020 se prodlužuje otevírací doba sběrového dvora v areálu technických služeb. Otevřeno bude 7 dní v týdnu od 9:00-17:00 vč. svátků, polední pauza 10:30-11:00. Po zkušenostech z minulého týdne dojde k navýšení maximálního množství zákazníků ze dvou na tři, kteří budou do dvora vpuštěni… Continue reading

otevírá se sběrný dvůr ostatní služby jsou nadále omezeny

otevírá se sběrný dvůr ostatní služby jsou nadále omezeny

9. dubna 2020, 08:08 Vážení spoluobčané, nové: Sběrný dvůr bude otevřen (ostatní služby jsou i nadále omezeny viz níže) od 9.4.2020 sedm dní v týdnu vč. svátků. Otevírací doba vzhledem k personálním možnostem pondělí až pátek 9:00- 14:30, sobota až neděle 9:00-17:00 (polední pauza po celý… Continue reading

Omezení i nadále trvájí

Omezení i nadále trvájí

24. března 2020, 07:01 Vážení spoluobčané, vzhledem k současnému stavu šíření nákazy koronavirem a karanténím opatřením přistupují Technické služby města Kralup nad Vltavou k následujícím omezením: - uzavírá se sběrový dvůr, ruší se mobilní svozy odpadu na území města (na dobu nařízené karantény dále dle… Continue reading

Omezení činností TSM Kralupy

Omezení činností TSM Kralupy

16. března 2020, 08:50 Vážení spoluobčané, vzhledem k současnému stavu šíření nákazy koronavirem a karanténím opatřením přistupují Technické služby města Kralup nad Vltavou k následujícím omezením: - uzavírá se sběrový dvůr (na dobu nařízené karantény tj. od 16. března do 24. března 2020 (do… Continue reading

Opravy komunikací ze strany TSM začali již začátkem března

Opravy komunikací ze strany TSM začali již začátkem března

5. března 2020, 10:32 Zimu jsme tento rok příliš nepocítili, ale i tak nebylo možné v lednu a v únoru provádět běžné stavební práce ve městě, tak jak je zvykem to po zbytek roku. Důvodem byly časté výkyvy teplot, které neumožňují provádění některých stavebních postupů. Jedná se o teploty… Continue reading

Opravy chodníků v lokalitě Loběček nadále pokračují

Opravy chodníků v lokalitě Loběček nadále pokračují

6. listopadu 2019, 07:44 Podzimní teploty a počasí nám nadále hraje do karet, a tak je bez větších obtíží možné pokračovat v plánovaných opravách chodníků v lokalitě Lobeček. Po dokončení oprav v ulici Hakenova, kde jsou již všechny chodníky opraveny do nové zámkové dlažby a nových obrubníků přešli naši… Continue reading

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.