Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Poslední klient bude odbaven 15 minut před koncem pracovní doby, případně 15 minut před začátkem polední přestávky.

News

další opravený chodník

další opravený chodník

5. September, 14:28 V posledních dvou týdnech probíhá mimo jiné oprava chodníku v ulici cesta Brigádníků. Z minulosti zde zůstala část chodníku (cca 50 bm) v původním provedení z betonové velkoplošné dlažby, která svým povrchem nebyla ideální pro pěší chůzi. V rámci opravy se mění pochozí a podkladní… Continue reading

nové chodníky v Husově parku

nové chodníky v Husově parku

25. August, 09:23 V tomto týdnu dokončil tým TSM nové propojovací chodníky v Husově parku na sídlišti Cukrovar. Vyšlapané stezky v trávě tak nahradily zpevněné konstrukce chodníků ze zámkové dlažby zasazené v betonových obrubách. Iniciativa ke vzniku tohoto projektu vzešla od samotných občanů a byla posílena požadavkem ze… Continue reading

sběrový dvůr v novém uspořádání

sběrový dvůr v novém uspořádání

15. August, 09:55 Sběrový dvůr již funguje v novém uspořádání. Pro ty, kteří nezaznamenali informace na toto téma v Kralupském zpravodaji případně na kralupských soc. sítích popíši zásadní změny a přínosy, které nové uspořádání přináší. Stávající systém odkládání různých druhů odpadu v rámci jednoho prostoru byl nahrazen odkládáním… Continue reading

nový ceník sběrového dvora

nový ceník sběrového dvora

11. January, 13:41 Vzhledem v k vývoji cen na trhu s odpady a cenou přepravy jsme byli nuceni upravit ceník zpoplatněných komodit, které je možné odevzdat ve sběrové dvoře. Nový ceník platný od 16.1.2023 naleznete na kartě ceníky. Ceník je ke stažení ve formě PDF, /ceniky/. Show

Nové uspořádání sběrového dvora

Nové uspořádání sběrového dvora

8. December 2022, 13:54 Z kraje roku 2023 dojde úpravě uspořádání sběrového dvora, současně s tímto dojde i ke změně způsobu přijímání odpadu od občanů města. Více detailů naleznete v článku níže v příloze ke stažení na stránce /sluzby-tsm/sberny-dvur/. Další přílohou je schématický obrázek, který nastiňuje nové umístění odpadů… Continue reading

nakládání s azbestovým odpadem ve sběrovém dvoře

nakládání s azbestovým odpadem ve sběrovém dvoře

10. March 2022, 07:12 ETERNIT a jiné materiály obsahující AZBEST Vyhláška č. 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující AZBEST musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo… Continue reading

Krátké shrnutí oprav komunikací ve městě

Krátké shrnutí oprav komunikací ve městě

9. October 2020, 09:43 Ulice dostávají novou tvář Tak jako v předchozích letech, i tento rok se technickým službám podařilo provést spoustu nezbytných oprav ve městě. Každý rok začátkem jara jsou obvykle naplánovány opravy výtluků a propadů. V zimní období není možné provádět opravy většího rozsahu,… Continue reading

omezený provoz na agendě hřbitovů

omezený provoz na agendě hřbitovů

16. September 2020, 07:29 Z důvodu preventivních opatření daných šířením nemoci covid je do odvolání omezen osobní styk na správě hřbitovů v areálu TSM Kralupy nad Vltavou na adrese Libušina 123. POUZE v neodkladných případech je možné vyřídit : Platbu poplatků, uložení urny, výkop hrobu - u paní… Continue reading

obnova kamerové systému dvora technických služeb města Kralupy nad Vltavou

obnova kamerové systému dvora technických služeb města Kralupy nad Vltavou

9. September 2020, 14:09 V měsíci srpnu došlo k náhradě části stávajícího kamerového systému, který slouží k monitoringu prostor sběrového dvora technických služeb v našem městě. Obnova byla provedena za podpory Motivačního programu společností ELEKTROWIN a.s., přičemž výše podpory činila 37 113 Kč. Za tuto částku byly pořízeny tři… Continue reading

Kola pro Afriku

Kola pro Afriku

29. June 2020, 05:28 Technické služby pomáhají se sběrem starých a nekompletních kol neziskové organizaci "kola pro Afriku". V rámci spolupráce je možné v našem sběrovém dvoře odevzdat staré, nové či nekompletní kolo, které bude dále pomáhat. Jak už vyplývá z názvu pomoc směřuje do Afriky. Bližší informace… Continue reading

úprava krajnic nám. Mládežníků

úprava krajnic nám. Mládežníků

15. June 2020, 08:00 V minulém týdnu započala úprava krajnic vozovky na náměstí Mládežníků mezi ulicemi Dr. E. Beneše a Masarykova. Na obou stranách silnice budou osazeny zatravňovací betonové bloky s obrubami, které zlepší komfort zaparkovaným vozidlům. Současně s těmito pracemi pokračují i práce v ulici Mikovická, kde došlo… Continue reading

chodník v ulici Zborovská

chodník v ulici Zborovská

4. June 2020, 08:13 Opravy chodníků pokračují v lokalitě u fotbalového hřiště V Olších. V současné době naši dělníci dokončují kompletní obnovu chodníku v ulici Zborovská. Opět došlo k výměně podkladních i pochozích vrstev včetně pokládky nových obrub. Ve stejném duchu budou opravy pokračovat v ulici Mikovická a… Continue reading

oprava chodníku v Kralupech je v plném proudu

oprava chodníku v Kralupech je v plném proudu

11. May 2020, 09:04 V ulici Na Vršku byla před několika týdny započata oprava chodníků. Jelikož vede chodník podél soukromých pozemků, od kterých je v převážné většině délky oddělen opěrnou stěnou bylo nutné po odstranění stávajících nevyhovujících konstrukcí chodníku přistoupit k opravě opěrné stěny, která zajišťuje stabilitu chodníků. Na… Continue reading

obnova mobilních svozů na území města

obnova mobilních svozů na území města

6. May 2020, 07:46 Počínaje květnem roku 2020 budou dojde k obnově mobilních svozů bioodpadu a objemného odpadu dle původně stanoveného harmonogramu svozů pro rok 2020. Viz harmonogram uvedený v přílohách na stránce /sluzby-tsm/svoz-odpadu/. Show

prodloužená doba sběrného dvora, hrobová agenda otevřena

prodloužená doba sběrného dvora, hrobová agenda otevřena

20. April 2020, 12:43 Od 21.4.2020 se prodlužuje otevírací doba sběrového dvora v areálu technických služeb. Otevřeno bude 7 dní v týdnu od 9:00-17:00 vč. svátků, polední pauza 10:30-11:00. Po zkušenostech z minulého týdne dojde k navýšení maximálního množství zákazníků ze dvou na tři, kteří budou do dvora vpuštěni… Continue reading

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.