Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Poslední klient bude odbaven 15 minut před koncem pracovní doby, případně 15 minut před začátkem polední přestávky.

oprava chodníku v Kralupech je v plném proudu

Vloženo 11. května 2020, 09:04 výstavba

oprava chodníku v Kralupech je v plném proudu

V ulici Na Vršku byla před několika týdny započata oprava chodníků. Jelikož vede chodník podél soukromých pozemků, od kterých je v převážné většině délky oddělen opěrnou stěnou bylo nutné po odstranění stávajících nevyhovujících konstrukcí chodníku přistoupit k opravě opěrné stěny, která zajišťuje stabilitu chodníků. Na podnět majitelů sousedních soukromých pozemku byla provedena i příprava pro napojení na místní vozovku. Nyní se již pracuje na pokládce finálních vrstev chodníkového souvrství. Oprava byla vyvolána podněty občanů, kteří navštěvují místní hřbitov. V příštích letech by mělo dojít o obnově i ostatních chodníků v této lokalitě, jelikož zde proběhne přeložka vysokého napětí ze stávajících sloupů do země. Společně s touto přeložkou proběhnou i avizované opravy. Proto byla oprava provedena pouze v této části chodníku, které se přeložka nedotkne.

  Mimo tuto souvislou opravu probíhají i drobné opravy chodníků v rámci celého města. Při těchto opravách jsou odstraňovány drobné nerovnosti a propady, které se především u starších komunikací nezřídka objevují.

Inserted by: Luboš Němec

← Back to news

Attachments:

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.