Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Poslední klient bude odbaven 15 minut před koncem pracovní doby, případně 15 minut před začátkem polední přestávky.

Krátké shrnutí oprav komunikací ve městě

Published 9. October 2020, 09:43 výstavba
This news article is already more than three years old, it may not contain current information. » Open the latest news

Ulice dostávají novou tvář

 

Tak jako v předchozích letech, i tento rok se technickým službám podařilo provést spoustu nezbytných oprav ve městě.

Každý rok začátkem jara jsou obvykle naplánovány opravy výtluků a propadů. V zimní období není možné provádět opravy většího rozsahu, anebo je to z hlediska životnosti oprav neefektivní. Tento rok byly podzimní drobné opravy provedeny po celém městě a trvaly dva měsíce. Opravy většího charakteru následovaly posléze.

 

Nasloucháme potřebám občanů

Na základě požadavků občanů a vedení města Kralupy nad Vltavou proběhla oprava chodníku v ulici Na Vršku, kde byly obnoveny podkladní vrstvy, obruby i pochozí vrstvy stávajícího chodníku včetně opěrných zdí a vjezdů na sousední pozemky. Ostatní chodníky v této lokalitě zatím opravovány nebyly, jelikož zde bude společnost ČEZ, a. s. v budoucnu provádět přeložky elektrického vedení ze vzduchu do chodníku. Bylo by tedy nesmyslné opětovně chodník rozkopávat.

Dále se pokračovalo opravami nevyhovujících chodníků v lokalitě V Olších, konkrétně se jedná o chodník v ulici Zborovská a chodníky v ulici Mikovická. V ulici Mikovická byl navíc prodloužen stávající chodník podél dětského hřiště, aby měly děti z nedaleké školky na tuto plochu snazší přístup. Prakticky u všech těchto oprav byly nahrazeny stávající konstrukce chodníků novými materiály. V polovině měsíce září jsme se z této lokality na základě požadavků vedení města přesunuli do městské části Lobeček, kde v současné době probíhá oprava a rozšíření parkovacích stání v ulici Třída Legií u tzv. drážních domů. Vznikne zde přibližně 300 m2 nových či upravených parkovacích ploch. Po dokončení této mimořádné stavební akce plánují technické služby přesun zpět do Mikovické ulice, kde se bude pokračovat na dokončení oprav chodníku naproti mateřské školce. Do konce roku bychom rádi dohotovili opravy chodníku v ulicích V Olších, a pokud bude příznivé počasí, tak i v ulici Na Turské louce, jež jsou v této lokalitě nejstarší a opravu si rozhodně zaslouží. V měsíci září se rovněž rozběhla oprava chodníků v ulici Jana Palacha a některých příčných ulic napojených na tuto hlavní silnici, a to ve spolupráci s majiteli elektrického vedení.

Mimo výše uvedené práce probíhají celoročně drobné opravy místních vozovek a chodníků i v jiných lokalitách, v místech, kde je to z hlediska bezpečného provozu a pohybu našich občanů aktuálně potřeba. V souběhu s těmito pracemi také probíhá naším střediskem oprav komunikací obměna nevyhovujícího dopravního značení, a to jak svislého, tak vodorovného, a spousta dalšího. 

 

Luboš Němec, ředitel TSM Kralupy nad Vltavou

Inserted by: Luboš Němec

← Back to news

Newest news:

- sběrový dvůr v novém uspořádání [Published 15. August 2023, 09:55]

- nový ceník sběrového dvora [Published 11. January 2023, 13:41]

- Nové uspořádání sběrového dvora [Published 8. December 2022, 13:54]

- nakládání s azbestovým odpadem ve sběrovém dvoře [Published 10. March 2022, 07:12]

- Krátké shrnutí oprav komunikací ve městě [Published 9. October 2020, 09:43]

- omezený provoz na agendě hřbitovů [Published 16. September 2020, 07:29]

- obnova kamerové systému dvora technických služeb města Kralupy nad Vltavou [Published 9. September 2020, 14:09]

- Kola pro Afriku [Published 29. June 2020, 05:28]

- úprava krajnic nám. Mládežníků [Published 15. June 2020, 08:00]

- chodník v ulici Zborovská [Published 4. June 2020, 08:13]

- oprava chodníku v Kralupech je v plném proudu [Published 11. May 2020, 09:04]

- obnova mobilních svozů na území města [Published 6. May 2020, 07:46]

- prodloužená doba sběrného dvora, hrobová agenda otevřena [Published 20. April 2020, 12:43]

- otevírá se sběrný dvůr ostatní služby jsou nadále omezeny [Published 9. April 2020, 08:08]

- Omezení i nadále trvájí [Published 24. March 2020, 07:01]

Back to news

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.