Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Poslední klient bude odbaven 15 minut před koncem pracovní doby, případně 15 minut před začátkem polední přestávky.

Rekonstrukce chodníku a výstavba nového parkovacího zálivu na náměstí Mládežníků

Published 1. November 2023, 09:31 výstavba

V říjnu tohoto roku započala prostřednictvím TSM oprava chodníku na východní straně náměstí Mládežníku v městské části Lobeček. Tato oprava plynule navazuje na rekonstrukci v této lokalitě, která začala ze strany TSM v minulém roce. V rámci této rekonstrukce byly v minulém opraveny pochozí vrstvy chodníků, včetně podkladních vrstev a obrub před obchodním centrem a po jeho východní straně, a také na západní straně náměstí u č.p. 671,672. Tento rok pokračuje oprava chodníků u vchodů č.p. 677,678. V rámci této opravy bylo rozhodnuto společně s vedením města o rozšíření parkovacího stání pro automobily. Rozšířením parkovacího stání dojde vlivem změny orientace parkování  z podélného na šikmé ke zkapacitnění z původních cca 11 stání na zhruba 18 stání. Aby byla lokalita ujednocena v rámci všech povrchů probíhá oprava také u přístupových chodníku směrem k jednotlivým vchodům a to v bezbariérovém provedení. Tak jako v minulém roce všechny konstrukce jsou provedeny z nových materiálu, včetně obnovy podkladních vrstev.

Inserted by: Luboš Němec

← Back to news

Newest news:

- nový spojovací chodník na sídlišti Hůrka [Published 10. January, 10:59]

- Oprava chodníku v ulici Tomáškova [Published 14. November 2023, 14:10]

- Rekonstrukce chodníku a výstavba nového parkovacího zálivu na náměstí Mládežníků [Published 1. November 2023, 09:31]

- další opravený chodník [Published 5. September 2023, 14:28]

- nové chodníky v Husově parku [Published 25. August 2023, 09:23]

- sběrový dvůr v novém uspořádání [Published 15. August 2023, 09:55]

- nový ceník sběrového dvora [Published 11. January 2023, 13:41]

- Nové uspořádání sběrového dvora [Published 8. December 2022, 13:54]

- nakládání s azbestovým odpadem ve sběrovém dvoře [Published 10. March 2022, 07:12]

- Krátké shrnutí oprav komunikací ve městě [Published 9. October 2020, 09:43]

Back to news

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.