Oficiální web Technických služeb města Kralupy nad Vltavou

TSM Kralupy nad Vltavou

Libušina 123

Tel.: +420 315 726 589

E-mail: tsm@mestokralupy.cz

Poslední klient bude odbaven 15 minut před koncem pracovní doby, případně 15 minut před začátkem polední přestávky.

News

Zrušení mobilních svozů provozovaných technickými službami

Zrušení mobilních svozů provozovaných technickými službami

12. April, 08:42 Informace pro občany V roce 2024 došlo ke zrušení mobilních svozů na území města Kralupy na Vltavou. Jednalo se o pravidelný svoz velkoobjemového odpadu a bioodpadu, který byl prováděn v týdenních intervalech od měsíce března do listopadu na přesně specifikovaných místech a časech ve… Continue reading

Zpětně odebrané vysloužilé elektrozařízení uspořilo spoustu primárních surovin

Zpětně odebrané vysloužilé elektrozařízení uspořilo spoustu primárních surovin

2. April, 14:15 Ochrana životního prostředí je pro naši společnost prioritou Elektrospotřebiče jsou součástí našeho každodenního života a jen těžko si jej bez nich dokážeme představit. Elektroodpad je tak v současné době jedním z nejrychleji rostoucích druhů odpadu. Pro zajištění sběru a recyklace již vysloužilých… Continue reading

blokové čištění místních komunikací ve městě

blokové čištění místních komunikací ve městě

26. March, 14:32 Tak jako je tomu každým rokem, i tento rok je třeba uklidit po zimně místní komunikace (chodníky a vozovky). Jedná se o zákonný požadavek, který je nutno splnit a to především z důvodu snížení prašnosti, která neprospívá našemu zdraví. Prosíme tímto naše občany o vstřícnost… Continue reading

Rozšíření kamerového systému sběrného dvora

Rozšíření kamerového systému sběrného dvora

12. March, 09:47 V roce 2023 došlo k doplnění stávajícího kamerového systému, který slouží k monitoringu prostor sběrového dvora technických služeb v našem městě. Obnova byla provedena za podpory Motivačního programu společností ELEKTROWIN a.s., přičemž výše podpory činila 36.300 Kč. Za tuto částku byly pořízeny tři kusy nových… Continue reading

nový spojovací chodník na sídlišti Hůrka

nový spojovací chodník na sídlišti Hůrka

10. January, 10:59 Na podzim roku 2023 jsme prostřednictvím vedení města obdrželi požadavek od našich občanů na vybudování chodníku na sídlišti Hůrka. Na tomto místě byla již delší dobu vyšlapaná "sloní stezka" tak přezdíváme v našem týmu cestám, které vznikají jako zkratky v městské zeleni. Tyto cesty v… Continue reading

Oprava chodníku v ulici Tomáškova

Oprava chodníku v ulici Tomáškova

14. November 2023, 14:10 Z jara tohoto roku proběhla oprava povrchů zbývajících komunikací (vozovka, chodník) v ulici Tomáškova. V minulých letech proběhla společně s přeložkou el. vedení oprava levého chodníku v této ulici (při pohledu směrem od ulice Tř. Legii) a to za finanční podpory ze strany TSM. V… Continue reading

Rekonstrukce chodníku a výstavba nového parkovacího zálivu na náměstí Mládežníků

Rekonstrukce chodníku a výstavba nového parkovacího zálivu na náměstí Mládežníků

1. November 2023, 09:31 V říjnu tohoto roku započala prostřednictvím TSM oprava chodníku na východní straně náměstí Mládežníku v městské části Lobeček. Tato oprava plynule navazuje na rekonstrukci v této lokalitě, která začala ze strany TSM v minulém roce. V rámci této rekonstrukce byly v minulém opraveny pochozí vrstvy… Continue reading

další opravený chodník

další opravený chodník

5. September 2023, 14:28 V posledních dvou týdnech probíhá mimo jiné oprava chodníku v ulici cesta Brigádníků. Z minulosti zde zůstala část chodníku (cca 50 bm) v původním provedení z betonové velkoplošné dlažby, která svým povrchem nebyla ideální pro pěší chůzi. V rámci opravy se mění pochozí a podkladní… Continue reading

nové chodníky v Husově parku

nové chodníky v Husově parku

25. August 2023, 09:23 V tomto týdnu dokončil tým TSM nové propojovací chodníky v Husově parku na sídlišti Cukrovar. Vyšlapané stezky v trávě tak nahradily zpevněné konstrukce chodníků ze zámkové dlažby zasazené v betonových obrubách. Iniciativa ke vzniku tohoto projektu vzešla od samotných občanů a byla posílena požadavkem ze… Continue reading

Nové chodníky na sídlišti Cukrovar

Nové chodníky na sídlišti Cukrovar

25. August 2023, 09:19 V tomto týdnu dokončil tým TSM nové propojovací chodníky v Husově parku na sídlišti Cukrovar. Vyšlapané stezky v trávě tak nahradily zpevněné konstrukce chodníků ze zámkové dlažby zasazené v betonových obrubách. Iniciativa ke vzniku tohoto projektu vzešla od samotných občanů a byla posílena požadavkem ze… Continue reading

sběrový dvůr v novém uspořádání

sběrový dvůr v novém uspořádání

15. August 2023, 09:55 Sběrový dvůr již funguje v novém uspořádání. Pro ty, kteří nezaznamenali informace na toto téma v Kralupském zpravodaji případně na kralupských soc. sítích popíši zásadní změny a přínosy, které nové uspořádání přináší. Stávající systém odkládání různých druhů odpadu v rámci jednoho prostoru byl nahrazen odkládáním… Continue reading

nový ceník sběrového dvora

nový ceník sběrového dvora

11. January 2023, 13:41 Vzhledem v k vývoji cen na trhu s odpady a cenou přepravy jsme byli nuceni upravit ceník zpoplatněných komodit, které je možné odevzdat ve sběrové dvoře. Nový ceník platný od 16.1.2023 naleznete na kartě ceníky. Ceník je ke stažení ve formě PDF, /ceniky/. Show

Nové uspořádání sběrového dvora

Nové uspořádání sběrového dvora

8. December 2022, 13:54 Z kraje roku 2023 dojde úpravě uspořádání sběrového dvora, současně s tímto dojde i ke změně způsobu přijímání odpadu od občanů města. Více detailů naleznete v článku níže v příloze ke stažení na stránce /sluzby-tsm/sberny-dvur/. Další přílohou je schématický obrázek, který nastiňuje nové umístění odpadů… Continue reading

nakládání s azbestovým odpadem ve sběrovém dvoře

nakládání s azbestovým odpadem ve sběrovém dvoře

10. March 2022, 07:12 ETERNIT a jiné materiály obsahující AZBEST Vyhláška č. 273/2021 Sb. O podrobnostech nakládání s odpady Vybourané stavební a demoliční odpady obsahující AZBEST musí být neprodleně po vzniku zabaleny do neprodyšných obalů nebo… Continue reading

Krátké shrnutí oprav komunikací ve městě

Krátké shrnutí oprav komunikací ve městě

9. October 2020, 09:43 Ulice dostávají novou tvář Tak jako v předchozích letech, i tento rok se technickým službám podařilo provést spoustu nezbytných oprav ve městě. Každý rok začátkem jara jsou obvykle naplánovány opravy výtluků a propadů. V zimní období není možné provádět opravy většího rozsahu,… Continue reading

Závady, nedostatky a podněty apod. je možné nahlásit pomocí jednoduchého online nástroje pro hlášení závad případně pomocí uvedených kontaktů.